• Rruga "Pjeter Bogdani", Pallati 23/4, Kati i II, Tirane
   
Misioni dhe vlerat

Ne, Agro&Social Fund, ofrojmë shërbim cilësor, vlerësojmë respektin, transparencën në komunikim, konfidencialitetin, mosdiskriminimin dhe evitimin e mbingarkesës me borxhe. Fokusi ynë është financimi, forcimi i këtyre aktiviteteve, përmirësimi i jetës në komunitete, sepse jemi të bindur që në këtë mënyrë luftojmë varfërinë dhe këto biznese krijojnë numrin më të madh të vendeve të punës dhe japin një kontribut thelbësor në ekonominë e vendit.

Aksionerët tanë presin një fitim të qëndrueshëm nga investimi, por nuk janë të interesuar vetëm për maksimizimin afatshkurtër të fitimit por duke vendosur në fokus edhe anën sociale të Institucionit.

Mesazhi nga Drejtori Ekzekutiv
Ekipi Menaxhues
Kuadri Ligjor dhe Rregullator
Zhvillimi i Burimeve Njerezore
Struktura Organizative
Zhvillimi Institucional
Prezenca